home over ons muziek agenda CD boekingen contact nieuws foto's musicologie


PRIVACYVERKLARING

VERENIGING FOLKGROEP BALONEY CELTIC MUSIC
ADRES SECRETARIAAT: KOGGENLAAN 33-C, 1671 KH MEDEMBLIK

Artikel 1. Definities
Privacyverklaring: deze verklaring is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Uitgaande van de ingangsdatum van deze verordening op 24 mei 2016.
Band: Folkgroep Baloney Celtic Music, afgekort met "Baloney Celtic Music" of "Baloney".
Klanten: personen die op basis van reserveringen een concert van ons bezoeken. Personen die zonder reservering ons concert bezoeken vallen buiten de definitie omdat er sowieso geen gegevens van hen worden genoteerd.
Publiek: de verzameling van alle personen die als toehoorders bij een concert aanwezig zijn, inclusief het personeel van de locatie waar de optredens plaatsvinden. Alsmede vrijwilligers die de band met werkzaamheden tijdens concerten of optredens ondersteunen.
Opdrachtgevers 1: personen of bedrijven die de band Baloney Celtic Music voor een besloten privé-concert of -optreden hebben geboekt (b.v. bruiloften, verjaardagen, jubilea, etc).
Opdrachtgevers 2: instellingen of bedrijven die de band Baloney Celtic Music voor een optreden hebben geboekt of een ruimte aan de band verhuren of voor een, door de band, georganiseerd optreden, ter beschikking hebben gesteld.

Artikel 2. Persoonsgegevens klanten
Personen die reserveringen doen voor het bezoeken van ee optreden van de band, doen deze reserveringen via e-mail of telefonisch. Hierbij worden, ter controle aan de kassa, de volgende gegevens genoteerd: naam, woonplaats, telefoonnummer en eventueel het email-adres. De laatste twee gegevens kunnen nuttig zijn, wanneer in geval van calamiteit het optreden niet doorgaat, zodat dit aan degene die reserveert snel kan worden doorgeven. Zodra de datum van het geplande concert/optreden is geweest, worden de persoonsgegevens van de klanten uit onze administratie verwijderd. Bij het niet doorgaan van een optreden, worden deze gegevens eveneens verwijderd. Persoonsgegevens van klanten worden niet gedeeld of openbaar gemaakt.

Artikel 3. Opdrachtgevers 1
Persoonsgegevens, waaronder ook foto's van deze opdrachtgevers en/of hun domicilie, worden niet gedeeld met derden of openbaar gemaakt, tenzij zij er uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor hebben gegeven.

Artikel 4. Opdrachtgevers 2
Voor een optreden komt het voor dat we de naam, adres en locatie van deze opdrachtgevers via de media bekend maken. Hetzij online, hetzij via de gedrukte pers. Van deze opdrachtgevers blijven de naam van de instelling, namen van contactpersonen, adres, telefoonnummer en email-adres bij ons bekend. Deze gegevens worden door ons bewaard om eventueel voor toekomstige communicatie te gebruiken. De opdrachtgever heeft doorgaans zelf al via de media de openbaarheid gekozen door middel van het van te voren aankondigen of via een verslaggeving achteraf van een optreden.

Artikel 5. Gegevens van leden van de vereniging
Alle bandleden zijn lid van de vereniging Folkgroep Baloney Celtic Music. De vereniging doet geen mededelingen over de persoonsgegevens van de leden.
Naast de bandleden, zijn er ook andere leden aangesloten. De persoonsgegevens zijn in onze administratie opgenomen. Dat zijn de naam, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en emailadres. Voor ex-bandleden vervalt automatisch het lidmaatschap, maar om de mogelijkheden van toekomstige communicatie open te houden, blijven de volgende gegevens bewaard: naam, adres, telefoonnummer en email-adres. Persoonlijke gegevens van de (ex-)leden worden niet gedeeld, behalve als dit door omstandigheden wettelijk verplicht is.

Artikel 6. Foto's en video's
Baloney en aanwezige vrijwilligers van de band zullen geen foto's en/of video's van het publiek maken.
Indien mensen vanuit het publiek, hetzij door andere aanwezigen (bijvoorbeeld personeel van de instelling waar het concert/optreden is gegeven), foto's of video-opnamen, waarbij personen herkenbaar in beeld zijn gebracht, ons vrijwillig toesturen, dan zullen wij deze niet openbaar maken, maar wel blijvend in ons archief bewaren. Dit geldt niet voor de gevallen, waarvoor wij een schriftelijke toestemming voor openbaarmaking van de betrokken personen op deze foto's of video-opnamen hebben ontvangen. We behouden wel de mogelijkheid dat we, bij geen toestemming, de betreffende personen op dit beeldmateriaal onherkenbaar zullen maken en dat we de mogelijkheid open houden om op deze basis wel te publiceren.
Verder geldt voor alle gevallen het auteursrecht van de fotograaf of maker.

Van de ex-bandleden, op foto's en/of video-opnamen van na 24 mei 2016, en van de huidige leden van de vereniging wordt schriftelijke toestemming gevraagd of wij dit beeldmateriaal, blijvend, openbaar mogen maken. De laatstgenoemde foto's of video-opnamen hebben dan betrekking op optredens, repetitie-bijeenkomsten en persfoto's.
Voor het beeldmateriaal van vóór 24 mei 2016 is reeds mondeling of stilzwijgend toestemming verleend.

Als wij foto's openbaar maken, dan vindt dat plaats op de website www.baloney.nl (of een nog niet te bepalen, eventuele, toekomstige domeinnaam op naam van Baloney Celtic Music), social media, gedrukte media en tijdens visuele presentaties.

Artikel 7. Website
De website van Folkgroep Baloney Celtic Music www.baloney.nl maakt geen gebruik van cookies. De host-provider houdt wel enige bezoekersgegevens bij, die niet naar personen herleid kunnen worden. Dit gaat dan uitsluitend om IP-adressen, en zijn uitsluitend bestemd voor bezoekersstatistieken.