home over ons muziek agenda CD boekingen contact nieuws foto's musicologie


Contact

De boekingen van de bandoptredens worden uitsluitend verzorgd door de Vereniging Folkgroep Baloney Celtic Music. De vereniging, heeft geen winstoogmerk en werkt uitsluitend met vrijwilligers.
[Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 51355639.]
U kunt ons per email bereiken: baloney[AT]planet.nl     [AT]=@

Wij werken graag aan de hand van de volgende voorwaarden:
 • Hoofdzaken:
  • Naast de plaats en de aard van de locatie, waar het optreden moet plaatsvinden, willen wij graag een indicatie hebben van de grootte van het publiek.
  • De opdrachtgever zelf, zorgt voor de bekendmaking van het optreden.
  • De datum, tijdstip en speelduur van een optreden wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.
 • Boekingen:
  • Boekingen dienen zo vroeg mogelijk worden gedaan, het liefst twee tot drie maanden van te voren.
  • Onze voorkeur is om in principe alleen op de vrijdagavond, zaterdagavond, zondagmiddag/avond te komen spelen. Overige dagen in overleg.
  • De opdrachtgever doet uitsluitend zaken met de Vereniging Folkgroep Baloney Celtic Music. Niet met de afzonderlijke bandleden.
  • De hoogte van de vergoeding voor een optreden gaat in overleg met de opdrachtgever. De opdrachtgever ontvangt van ons een factuur zonder BTW en een IPV (inhoudingsplichtige verklaring).
 • Geluidstechniek:
  • Voor concerten in kerkjes of andere gebouwen met een goede akoestiek spelen wij in principe vrijwel 'unplugged', of met een beperkte geluidsversterking. Maximum aantal bezoekers (afhankelijk van de kwaliteit van de akoestiek): 50-120 personen.
  • Andere gelegenheden, zoals zalen of zaaltjes met een matige tot slechte akoestiek of in de buitenlucht, waarbij het bezoekersaantal ca. 25-150 personen bedraagt, ondersteunen wij onszelf met onze eigen, geluidsinstallatie.
  • Voor grotere zalen en in de buitenlucht etc., waar meer dan 200 personen aanwezig zijn, zorgt de opdrachtgever zelf, op eigen kosten, voor een geschikte geluidsinstallatie en de bediening hiervan.
  • Indien de opdrachtgever of betrokken zaaleigenaar zorg draagt voor de geluidstechniek, ontvangt hij/zij van ons tijdig een zogenaamd prikplan.
   De opdrachtgever/zaaleigenaar draagt er zorg voor, dat wij voldoende gelegenheid krijgen om een degelijke soundcheck uit te voeren. Ook als dit, door onvoorziene technische moeilijkheden, tot enige verlating van de aanvangstijd van ons optreden leidt.
 • Annulering door overmacht:
  • Door omstandigheden, b.v. door ziekte kan het voorkomen, dat de gemaakte afspraken met de opdrachtgever niet nagekomen kunnen worden. Het is ook andersom mogelijk, dat de opdrachtgever door omstandigheden het optreden moet afgelasten. Indien door dringende omstandigheden van overmacht, niet mogelijk is om een optreden te laten doorgaan, zullen wij dit zo tijdig mogelijk aan de opdrachtgever doorgeven. Hetzelfde verlangen wij ook van de opdrachtgever. Tenzij contractueel overeengekomen, aanvaardt Vereniging Baloney Celtic Music geen enkele aansprakelijkheid.